fbpx

Algemene voorwaarden

Juridische mededeling

In overeenstemming met wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI), informeren wij u dat:

LA BELLA VITA REAL ESTATE het adres is C/ Medico Basilio Paredes 17, Cp: 03140 de Guardamar del Segura (Alicante).

Contactgegevens: Telefoon: 634 127 186

E-mailadres: [email protected]

Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van La Bella Vita Real Estate

De domeinnaam labellavitarealestate.com is eigendom van LA BELLA VITA REAL ESTATE en het exclusieve gebruik ervan is aan haar voorbehouden.

De officiële webpagina van labellavitarealestate.com is ontworpen om het grote publiek te informeren over de activiteiten van de organisatie, evenals de producten en diensten die het aanbiedt op het gebied van VASTGOEDPROMOTIE.

Het gebruik van deze website impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de hierin uiteengezette algemene voorwaarden, zonder rekening te houden met eventuele speciale voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op bepaalde van de specifieke producten of diensten die via de website worden geleverd.

LA BELLA VITA REAL ESTATE behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder waarschuwing wijzigingen en updates aan te brengen in de informatie op haar website, evenals de configuratie en presentatie ervan.

Om de informatie op de site up-to-date te houden, kan de inhoud ervan op elk moment worden gewijzigd, gecorrigeerd, geëlimineerd of toegevoegd, dus het is het beste om de geldigheid of nauwkeurigheid ervan te controleren door contact op te nemen met officiële bronnen.

Intellectuele en industriële eigendom en kaders

Alle delen van de website, inclusief de structuur, het ontwerp, de broncode, logo’s, handelsmerken en andere herkenbare indicatoren, zijn eigendom van LA BELLA VITA REAL ESTATE of haar medewerkers en worden beschermd door intellectuele en industriële eigendomsrechten.

Evenzo worden de foto’s en andere grafische componenten op de pagina’s beschermd door de intellectuele en industriële eigendomsrechten die van toepassing zijn.

Framing of het gebruik door derden van andere technieken die het ontwerp, de oorspronkelijke configuratie of de inhoud van onze websites wijzigen, is absoluut verboden door LA BELLA VITA REAL ESTATE.

Het gebruik van de inhoud moet voldoen aan de voorwaarden van hun respectieve licenties. Als gevolg hiervan is, zonder de uitdrukkelijke en uitdrukkelijke toestemming van LA BELLA VITA REAL ESTATE, het gebruik, de reproductie, de distributie, de openbare communicatie, de transformatie of enige andere soortgelijke of identieke activiteit ervan absoluut verboden.

Met betrekking tot citaten van nieuws, producten en diensten van derden die op de website kunnen verschijnen, erkent LA BELLA VITA REAL ESTATE de overeenkomstige industriële en intellectuele eigendomsrechten ten gunste van hun eigenaars, en hun loutere vermelding of verschijning op de website impliceert niet het bestaan van enige rechten of verantwoordelijkheid, noch impliceert het enige goedkeuring, sponsoring, of aanbeveling.

LA BELLA VITA REAL ESTATE kondigt haar respect aan voor intellectuele en industriële eigendomsrechten van derden; als u van mening bent dat onze portalen inbreuk maken op uw rechten, neem dan contact op met LA BELLA VITA REAL ESTATE.

Verantwoordelijkheid

LA BELLA VITA REAL ESTATE garandeert niet de afwezigheid van fouten in de toegang, inhoud of updates van de website, maar LA BELLA VITA REAL ESTATE zal redelijke maatregelen nemen om ze te vermijden, te corrigeren of indien nodig bij te werken.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de toegang tot en het gebruik van de websites van LA BELLA VITA REAL ESTATE en de informatie die erin is opgenomen.

LA BELLA VITA REAL ESTATE is niet verantwoordelijk voor eventuele beveiligingsfouten, noch voor eventuele schade aan het computersysteem (hardware en software), bestanden of documenten die daarin zijn opgeslagen van de Gebruiker, als gevolg van de aanwezigheid van een virus in de computer van de Gebruiker die wordt gebruikt om verbinding te maken met de diensten en inhoud van de Website, een storing in de browser, of het gebruik van niet-bijgewerkte versies daarvan.

LA BELLA VITA REAL ESTATE is niet verantwoordelijk voor de informatie en inhoud die zijn opgeslagen op de website van LA BELLA VITA REAL ESTATE, inclusief maar niet beperkt tot, in forums, chats, blogs, opmerkingen, sociale netwerken of andere middelen die derden in staat stellen om onafhankelijk inhoud op de LA BELLA VITA REAL ESTATE-website te publiceren.

In overeenstemming met de LSSI is LA BELLA VITA REAL ESTATE echter beschikbaar voor alle gebruikers, autoriteiten en veiligheidstroepen en neemt actief deel aan de verwijdering of blokkering van inhoud die het nationale of internationale recht, de rechten van derden, de moraal of de openbare orde kan schaden of schenden. Als een gebruiker van mening is dat enige inhoud op de website onder deze classificatie valt, dient u LA BELLA VITA REAL ESTATE hiervan op de hoogte te stellen.

Links of hyperlinks

De website kan hyperlinks bevatten naar inhoud op websites van derden. Het doel van deze links is om het voor u gemakkelijker te maken om materialen op internet te vinden die voor u interessant kunnen zijn. Deze pagina’s behoren echter niet toe aan LA BELLA VITA REAL ESTATE en het controleert de inhoud ervan niet. Als gevolg hiervan aanvaardt LA BELLA VITA REAL ESTATE geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, informatie of diensten die op deze sites kunnen verschijnen, die uitsluitend informatief zijn en geen enkele relatie impliceren tussen LA BELLA VITA REAL ESTATE en de personen of entiteiten die eigenaar zijn van dergelijke inhoud of de eigenaren van de sites waar ze zich bevinden. LA BELLA VITA REAL ESTATE aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit van de gelinkte pagina of eventuele schade die kan voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik ervan.

De volgende voorwaarden moeten worden gevolgd bij het linken naar de la Bella vita REAL ESTATE website:

1. De vorming van de verbinding impliceert geen enkele vorm van overeenkomst, contract, sponsoring of aanbeveling van de pagina die de link maakt door LA BELLA VITA REAL ESTATE.

2. De webpagina waarop de hyperlink is geplaatst, zal geen materiaal bevatten dat illegaal, discriminerend, in strijd met algemeen aanvaarde ethische beginselen of in strijd met de openbare orde is, noch zal het informatie bevatten dat inbreuk maakt op de rechten van derden.

3. LA BELLA VITA REAL ESTATE kan verzoeken om verwijdering van een link naar haar website, zonder dat u daarvoor een reden hoeft op te geven. In dit geval moet de pagina die de link heeft gemaakt, overgaan tot onmiddellijke verwijdering, zodra LA BELLA VITA REAL ESTATE de kennisgeving ontvangt.

4. LA BELLA VITA REAL ESTATE aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, juistheid of moraliteit van de informatie of diensten die worden geleverd door het maken van de hyperlink. Eventuele repercussies, schade of acties die voortvloeien uit de toegang tot de website met hyperlinks zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Bescherming van persoonsgegevens

LA BELLA VITA REAL ESTATE is vastbesloten om te voldoen aan de privacyregels voor persoonlijke gegevens en zorgt voor volledige naleving van de uiteengezette taken, evenals de uitvoering van de nodige beveiligingsmaatregelen om een beveiligingsniveau te bieden dat in verhouding staat tot het risico.

LA BELLA VITA REAL ESTATE stelt haar Privacybeleid beschikbaar aan gebruikers via het webformulier op labellavitarealestate.com en biedt meer informatie over gegevensverwerking.

Compare listings

Vergelijken

Contact Us