fbpx

Zasady i warunki

Prawne

Zgodnie z ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym (LSSI) informujemy, że:

LA BELLA VITA REAL ESTATE jej adres to C/ Medico Basilio Paredes 17, Cp: 03140 de Guardamar del Segura (Alicante).

Dane kontaktowe: Telefon: 634 127 186

E-mail: [email protected]

Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej nieruchomości La Bella Vita

Nazwa domeny labellavitarealestate.com jest własnością LA BELLA VITA REAL ESTATE i jej wyłączne wykorzystanie jest dla niej zastrzeżone.

Oficjalna strona internetowa labellavitarealestate.com ma na celu informowanie opinii publicznej o działalności organizacji, a także o produktach i usługach, które oferuje w zakresie PROMOCJI NIERUCHOMOŚCI.

Korzystanie z tej strony internetowej oznacza pełną i bezwarunkową akceptację warunków określonych w niniejszym dokumencie, bez względu na jakiekolwiek specjalne warunki, które mogą mieć zastosowanie do niektórych konkretnych produktów lub usług dostarczanych za pośrednictwem strony internetowej.

LA BELLA VITA REAL ESTATE zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji informacji na swojej stronie internetowej, a także ich konfiguracji i prezentacji, w dowolnym momencie i bez ostrzeżenia.

Aby informacje na stronie były aktualne, jej zawartość może być modyfikowana, poprawiana, eliminowana lub dodawana w dowolnym momencie, dlatego najlepiej jest dokładnie sprawdzić jej ważność lub dokładność, kontaktując się z oficjalnymi źródłami.

Własność intelektualna i przemysłowa oraz ramy

Wszystkie części strony internetowej, w tym jej struktura, projekt, kod źródłowy, logo, znaki towarowe i inne rozpoznawalne wskaźniki, są własnością LA BELLA VITA REAL ESTATE lub jej współpracowników i są chronione prawami własności intelektualnej i przemysłowej.

Podobnie, fotografie i inne elementy graficzne znajdujące się na stronach są chronione przez prawa własności intelektualnej i przemysłowej, które mają zastosowanie.

Kadrowanie lub wykorzystywanie przez osoby trzecie jakichkolwiek innych technik, które zmieniają projekt, oryginalną konfigurację lub zawartość naszych stron internetowych, jest absolutnie zabronione przez LA BELLA VITA REAL ESTATE.

Korzystanie z treści musi być zgodne z warunkami odpowiednich licencji. W rezultacie, bez wyraźnej i wyraźnej zgody LA BELLA VITA REAL ESTATE, jej wykorzystanie, powielanie, dystrybucja, komunikacja publiczna, przekształcanie lub jakakolwiek inna podobna lub identyczna działalność jest absolutnie zabroniona.

W odniesieniu do cytatów wiadomości, produktów i usług stron trzecich, które mogą pojawić się na stronie internetowej, LA BELLA VITA REAL ESTATE uznaje odpowiednie prawa własności przemysłowej i intelektualnej na korzyść ich właścicieli, a sama wzmianka lub pojawienie się na stronie internetowej nie oznacza istnienia jakichkolwiek praw ani odpowiedzialności, ani nie oznacza żadnego poparcia, sponsoring lub rekomendacja.

LA BELLA VITA REAL ESTATE ogłasza poszanowanie praw własności intelektualnej i przemysłowej osób trzecich; Jeśli uważasz, że nasze portale naruszają Twoje prawa, skontaktuj się z LA BELLA VITA REAL ESTATE.

Odpowiedzialność

LA BELLA VITA REAL ESTATE nie gwarantuje braku błędów w dostępie, treści lub aktualizacji strony internetowej, jednak LA BELLA VITA REAL ESTATE podejmie uzasadnione środki w celu ich uniknięcia, poprawienia lub aktualizacji w razie potrzeby.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dostęp i korzystanie ze stron internetowych LA BELLA VITA REAL ESTATE i informacji w nich zawartych.

LA BELLA VITA REAL ESTATE nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy bezpieczeństwa, ani za ewentualne uszkodzenia systemu komputerowego Użytkownika (sprzętu i oprogramowania), plików lub dokumentów w nich przechowywanych, w wyniku obecności wirusa w komputerze Użytkownika służącym do łączenia się z usługami i treściami Serwisu, awarii przeglądarki, lub korzystanie z nieaktualizowanych wersji tego samego.

LA BELLA VITA REAL ESTATE nie ponosi odpowiedzialności za informacje i treści przechowywane na stronie internetowej LA BELLA VITA REAL ESTATE, w tym między innymi na forach, czatach, blogach, komentarzach, sieciach społecznościowych lub w jakikolwiek inny sposób, który umożliwia osobom trzecim niezależne publikowanie treści na stronie internetowej LA BELLA VITA REAL ESTATE.

Jednak zgodnie z LSSI, LA BELLA VITA REAL ESTATE jest dostępna dla wszystkich użytkowników, władz i sił bezpieczeństwa oraz aktywnie uczestniczy w usuwaniu lub blokowaniu wszelkich treści, które mogą zaszkodzić lub naruszyć prawo krajowe lub międzynarodowe, prawa osób trzecich, moralność lub porządek publiczny. Jeśli użytkownik uważa, że jakiekolwiek treści na stronie internetowej podlegają tej klasyfikacji, należy powiadomić LA BELLA VITA REAL ESTATE.

Łącza lub hiperłącza

Witryna może zawierać hiperłącza do treści na stronach internetowych osób trzecich. Celem tych linków jest ułatwienie Ci znalezienia w Internecie materiałów, które mogą Cię zainteresować. Strony te nie należą jednak do LA BELLA VITA REAL ESTATE i nie przeglądają ich zawartości. W związku z tym LA BELLA VITA REAL ESTATE nie ponosi odpowiedzialności za treści, informacje lub usługi, które mogą pojawić się na tych stronach, które mają wyłącznie charakter informacyjny i nie implikują żadnych relacji między LA BELLA VITA REAL ESTATE a osobami lub podmiotami, które są właścicielami takich treści lub właścicielami stron, na których się znajdują. LA BELLA VITA REAL ESTATE nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonalność strony, do której prowadzi link, ani za jakiekolwiek potencjalne szkody, które mogą wynikać z uzyskania do niej dostępu lub korzystania z niej.

Podczas linkowania do strony internetowej LA BELLA VITA REAL ESTATE należy przestrzegać następujących warunków:

1. Utworzenie połączenia nie oznacza żadnego rodzaju umowy, umowy, sponsoringu lub rekomendacji strony, która tworzy link la BELLA VITA REAL ESTATE.

2. Strona internetowa, na której znajduje się hiperłącze, nie będzie zawierać materiałów niezgodnych z prawem, dyskryminujących, sprzecznych z ogólnie przyjętymi zasadami etycznymi lub sprzecznych z porządkiem publicznym, ani nie będzie zawierać informacji naruszających prawa osób trzecich.

3. LA BELLA VITA REAL ESTATE może żądać usunięcia linku do swojej strony internetowej, bez konieczności podawania przyczyny. W takim przypadku strona, która utworzyła link, musi przystąpić do jego natychmiastowego usunięcia, gdy tylko LA BELLA VITA REAL ESTATE otrzyma powiadomienie.

4. LA BELLA VITA REAL ESTATE nie ponosi odpowiedzialności za jakość, dokładność, wiarygodność, poprawność lub moralność informacji lub usług świadczonych przez utworzenie hiperłącza. Wszelkie reperkusje, szkody lub działania wynikające z dostępu do strony internetowej, do której prowadzą hiperłącza, są wyłączną odpowiedzialnością użytkownika.

Ochrona danych osobowych

LA BELLA VITA REAL ESTATE jest mocno zaangażowana w przestrzeganie zasad prywatności danych osobowych i zapewnia pełną zgodność z określonymi obowiązkami, a także wykonanie niezbędnych środków bezpieczeństwa w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa proporcjonalnego do ryzyka.

LA BELLA VITA REAL ESTATE udostępnia swoją Politykę Prywatności użytkownikom za pośrednictwem formularza internetowego na stronie labellavitarealestate.com i dostarcza więcej informacji na temat przetwarzania danych.

Compare listings

Porównać

Contact Us